Shri Sangameshwar Education Society's
Sangameshwar College, Solapur, Maharashtra
(Autonomous)
(Affiliated with Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University)
Kannada Linguistic Minority Institute
NAAC Accredited with 'A' Grade (III Cycle CGPA 3.39)

University Rankers

Sr.No.YearCourseStudent NameMerit No
12018-19B.B.A.NADKARNI MAHIMA DILIP1
22018-19B.B.A.MHETRE ASWINI BABURAO2
32018-19B.B.A.SAUDAGARE NIKITA RUPSEN3
42018-19M.Sc.(CS)TALE MANJUSHRI SHASHIKANT2
52017-18B.C.A.SAYYED HAJRA QASIM3
62017-18B.Sc.(ECS)DESHPANDE SHAMBHAVI DHANANJAY3
72017-18M.Sc.(CS)DESAI AISHWARYA VIJAY1
82015-16B.Sc.(ECS)MORE SHUBHANGI RAJU1
92015-16B.Sc.(ECS)KULKARNI RUTUJA PRAVIN4
102014-15B.B.A.GUPTA SHUBHAM DAUDAYAL5
112014-15M.Sc.(CS)KATRE SHEETAL MANMOHAN1
122014-15M.Sc.(CS)THAKUR MONALI AJITSING2
132013-14B.B.A.MADIWAL PUSHPA SHIVANAND1
142013-14B.B.A.NIKAMBE NISHIGANDHA RAJKUMAR6
152013-14B.Sc.(ECS)SHAIKH TAZIN MOHMAD ISAQUE5
162012-13B.B.A.TAMUTGIRI SHISHIR VIJAYKUMAR4
172012-13B.B.A.MANE SARITA SHIVANAND5
182012-13B.B.A.GHATTARGI SWAMINATH MALLESHAPPA8
192012-13B.B.A.YADWAD SHAKUNTALA ASHOK10
202012-13B.Sc.(ECS)BAGWAN ASIYA A SALIM3
212012-13M.Sc.(CS)SHINDE PRIYANKA SUHAS2
222012-13M.Sc.(CS)LONI SHAKUNTALA ARUNKUMAR3
232012-13M.Sc.(CS)SINNUR SHIVSHANKAR MALLAPPA4
242011-12B.B.A.NADAF MAHAMED LALSAB7
252011-12B.C.A.MASHALE SATISH NAGNATH1
262011-12B.C.A.UPARE SHWETA SHRIKANT7